Спростування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТСВО «УМАНЬГАЗ» повідомляє, що 28.12.2017 року, товариством самостійно було виявлено що регулярну квартальну інформацію за 3 квартал 2017 року, розміщену в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 25.10.2017 року (09:23:10) не в повному обсязі, зокрема у розділі «Основні відомості про емітента» не зазначено територія(область) та органи управління підприємства.
Виправлена регулярна квартальна інформація емітента за 3 квартал 2017 року буде перерозміщена в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 28.12.2017 року.