Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

У розділ «Звіти емітента цінних паперів» додана інформація за 2017 рік:
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (у форматі pdf-файлу).
Звіт незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації»УМАНЬГАЗ» за 2017 рік та станом на 31 грудня 2017 року (у форматі pdf-файлу).
Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) На 31 грудня 2017 ріку (у форматі pdf-файлу).
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік (у форматі pdf-файлу).
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік (у форматі pdf-файлу).
Консолідований звіт про власний капітал за 2017 рік (у форматі pdf-файлу).