Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік (розміщено 12.04.2024 у форматі pdf-файлу).(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік (розміщено 22.11.2023 у форматі pdf-файлу).(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (розміщено 30.04.2021 у форматі pdf-файлу).(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік (розміщено 17.04.2020 у форматі pdf-файлу). (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа).

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік (у форматі pdf-файлу). (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа).

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року від 24 липня 2018 р. (у форматі pdf-файлу).

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (у форматі pdf-файлу).
Звіт незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації”УМАНЬГАЗ” за 2017 рік та станом на 31 грудня 2017 року (у форматі pdf-файлу).
Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) На 31 грудня 2017 ріку (у форматі pdf-файлу).
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік (у форматі pdf-файлу).
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік (у форматі pdf-файлу).
Консолідований звіт про власний капітал за 2017 рік (у форматі pdf-файлу).

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року від 26 квітня 2018 р. (у форматі pdf-файлу).

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року (від 28 грудня 2017 р.).
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року.

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства “Уманьгаз” за 2016 рік та станом на 31 грудня 2016 року.
Довідка про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства “Уманьгаз” за результатами 2016 року та станом на 31.12.2016 р.
Стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства “Уманьгаз” за 2016 рік.
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік.
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік.
Консолідований звіт про власний капітал за 2016 рік.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2017 року.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 року.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 року.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2015 року.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2015 року.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 року.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2014 року.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2014 року.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2014 року.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2013 року.

Річна інформація емітента за 2011 рік

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2012 року.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2012 року.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 року.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2013 року.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2013 року.