Норми споживання природного газу побутовими споживачами природного газу у разі відсутності лічильників газу

Побутові споживачі, у яких відсутній лічильник, сплачують за послуги газопостачання відповідно до встановлених державою норм споживання природного газу. Норми споживання природного газу встановлюються Кабінетом Міністрів згідно Постанови КМУ № 143 від 27.02.2019 р.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-2019-%D0%BF#Text

Граничні об’єми споживання природного газу  населенням у разі порушення вимог Кодексу газорозподільних систем)

Побутовий споживач, який не забезпечений лічильником газу (індивідуальним або загальнобудинковим), відмовляється від його встановлення за рахунок Оператора ГРМ, фактичний об’єм спожитого (розподіленого) природного газу по побутовому споживачу за відповідний календарний місяць визначається за граничними об’ємами споживання природного газу населенням, визначеними у додатку 19 до Кодексу ГРС.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15#n826