Основні показники акціонерного товариства «Уманьгаз»
(станом на 01.01.2021 року):

· газових мереж — 2,0442 тис. км;
· газифіковано всього – 80 152 квартир
в т. ч.: природним газом – 60 589
скрапленим газом – 19 563
· експлуатується газових приладів — 148,504 тис. од.;
· річна замовлена потужність розподілу природного газу — 82 151,64 тис.куб.м;
· реалізація скрапленого газу — 12,7 тонн;
· кількість ГНС — 1 од.;
· кількість ПОБ – 2 од.;
· чисельність працівників – 296;
· кількість управлінь з експлуатації газового господарства – 1;
· газифіковано населених пунктів – 113;
· з них природним газом – 66;
· газифікація районів, в т.ч. сільської місцевості – 58,4% ;
· кількість газорозподільних пунктів – 81;
· кількість ШРП – 265;
· кількість станцій катодного захисту – 117, в т.ч. 7 ПКЗ.