• слюсар з аварійновідбудовних робіт у газовому господарстві 5р. аварійнодиспетчерської служби

Завдання та обов’язки: виконувати аварійно-ремонтні роботи на діючих газопроводах низького та середнього тиску діаметром до 500 мм включно. Знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; будову, правила технічної експлуатації і ремонту побутової газової апаратури і групових балонних установок скрапленого газу; будову тимчасових байпасів на аварійних газопроводах; правила проведення ремонтних робіт на розтрубних з’єднаннях чавунних газопроводів і способи встановлення муфт на газопроводах; технічні умови монтажу та експлуатації підземних газопроводів. Вимоги: 5-й розряд – повна або базова загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря аварійно-відновлювальних робіт у газовому господарстві 4 розряду не менше 1 року.

  • слюсар з аварійновідбудовних робіт у газовому господарстві 4р. та 5р. будівельномонтажної дільниці

Завдання та обов’язки: виконувати аварійно-ремонтні роботи на діючих газопроводах низького та середнього тиску діаметром до 500 мм включно. Знати: вимоги Правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; будову, правила технічної експлуатації і ремонту побутової газової апаратури і групових балонних установок скрапленого газу; будову тимчасових байпасів на аварійних газопроводах; правила проведення ремонтних робіт на розтрубних з’єднаннях чавунних газопроводів і способи встановлення муфт на газопроводах; технічні умови монтажу та експлуатації підземних газопроводів. Вимоги: 4-й розряд – повна або базова загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; підвищення кваліфікації; стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року; 5-й розряд – повна або базова загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією слюсаря аварійно-відновлювальних робіт у газовому господарстві 4 розряду не менше 1 року.

  • начальник колцентру

Завдання та обов’язки: формування кол-центру; організація і проведення адаптації  та навчання операторів кол-центру; розподіл навантаження між операторами та контроль ефективності їх роботи; постановка цілей операторам, розрахунок та аналіз якісних та кількісних показників їх роботи; контроль дотримання стандартів, регламентів та робочих інструкцій; підготовка оперативної аналітичної звітності за результатами роботи. Вимоги: обов’язковий досвід роботи в кол-центрі, знання та вільне володіння українською та російською мовами; мати чудові комунікативні та презентаційні навички; спрямованість на результат; здатність працювати в режимі багатозадачності.

  • Начальник диспетчерської служби обліку природного газу.

Завдання та обов’язки: вести облік газоспоживання  споживачами; підтримувати постійний зв’язок з диспетчерами УМГ з режиму газоспоживання; звіряти оперативний облік добових витрат газу; здійснювати контроль за додержанням добового ліміту газоспоживання; готувати необхідну інформацію щодо лімітної дисципліни газопостачання відповідним посадовим особам; вживати заходів щодо введення в ліміт газоспоживання окремих  споживачів у разі порушення ними цього ліміту; складати добову зведену інформацію про витрати газу з розшифруванням по окремих споживачах. Вимоги: повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією диспетчера газового господарства ІІ категорії не менше 2 років; для бакалавра – не менше 3 років.

  • Майстер виробничого навчання навчального комбінату

Завдання та обов’язки: приймати участь в закріпленні студентів за базами практики; забезпечувати необхідну підготовку до початку практики на виробництві; складати графіки переміщення студентів за робочими місцями; проводити інструктажі по додержанню правил техніки безпеки, охорони праці, санітарії та гігієни; не допускати практикантів до роботи у випадку несправності обладнання, інструментів; готувати до практичних занять необхідний інвентар, інструкційну та технологічну документацію; систематично оцінювати якість виконання практикантами завдань і робіт під час проходження практики. Вимоги: вища освіта (магістр, спеціаліст) за відповідною професією.

  • Кошторисник проектнокошторисної групи

Завдання та обов’язки: розробка кошторисної документації за договорами на монтажні і ремонтні роботи по газифікації;  розробка кошторисної документації для реконструкції об’єктів ПрАТ «Уманьгаз»; складання щомісячних планів і звітів отримання прибутку за договорами з споживачами; підготовка проектів договорів в обсязі діяльності відділу; впровадження передових технологій, методів і прийомів організації та стимулюванні праці, раціоналізації і винахідництва. Вимоги: вища технічна освіта ; стаж роботи на посаді – не менше 1 року.

  • Електрогазозварник дільниці по аварійно-відновлювальних роботах (АВР)
  • Електрогазозварник Будівельно-монтажної дільниці служби капітального будівництва

Завдання та обов’язки: виконувати зварювальні роботи на діючих газопроводах (під тиском) відповідно до розроблених проектів, проводити електрогазозварювальні роботи методом глибокого провару з накладанням кріпкощільних зварних швів. Кваліфікований робітник з професійною кваліфікацією 5 розряду, володіння фаховою лексикою, здатність швидко приймати рішення в межах професійної компетенції, стаж роботи за відповідною професією (спеціальністю) – від 2 років. Заробітна плата за результатами співбесіди, виплачується вчасно. Пропонуємо офіційне працевлаштування, 5-ти денний робочий тиждень, забезпечення соціальних пільг та гарантій, оплачувані відпустки та лікарняні, робота в дружньому колективі з можливістю розвитку та кар’єрного зростання.

— Технік проектувальник

Завдання та обов’язки: виготовлення, внесення змін у проектну документацію газифікованих об’єктів, виїзди на об’єкти проектування для виконання необхідних замірів, ескізних креслень, облік виготовленої проектної документації. Вимоги — знання державно-правових норм. Стаж роботи за відповідною професією (спеціальністю) – від 3 років.

— Інженер виробничо-технічного відділу (ВТВ)

Завдання та обов’язки: формування Актів виконаних робіт, табелювання робочого часу працівників, збір технічної інформації та формування звітності згідно вимог відділу. Вимоги до кандидата: повна вища освіта відповідного напрямку (будівництво та цивільна інженерія), знання основ діловодства та державних будівельних норм і правил. Досвід роботи за відповідною професією (спеціальністю) – від 2 років.

— Контролер служби обліку природного газу Христинівського відділення

Завдання та обов’язки: зняття показників лічильників природного газу у споживачів, рознесення боржникам попередження про відключення, складати акти про порушення.

— Контролер служби обліку природного газу Маньківського відділення

Завдання та обов’язки: зняття показників лічильників природного газу у споживачів, рознесення боржникам попередження про відключення, складати акти про порушення.

— Головний диспетчер Диспетчерської Служби обліку природного газу

Завдання та обов’язки: знання — ПК, економіки, трудового законодавства, ЗУ та Постанов Кабінету Міністрів України, що стосуються відповідного напрямку; приймати та вносити показники від населення; надавати вичерпну інформацію на запити абонентів в телефонному режимі; дотримуватись етики спілкування з клієнтами; чітка дикція; знання та вільне володіння державною мовою.

— Майстер служби обліку природного газу

Завдання та обов’язки: знання — ПК, нормативно-правових актів, що регламентують порядок постачання та розподілу природного газу; Кодекс ГРС; порядок ведення обліку і складання звітності щодо використання природного газу; складання місячних, квартальних, річних звітів.

Заробітна плата за результатами співбесіди, виплачується вчасно. Пропонуємо офіційне працевлаштування, 5-ти денний робочий тиждень, забезпечення соціальних пільг та гарантій, оплачувані відпустки та лікарняні, робота в дружньому колективі з можливістю розвитку та кар’єрного зростання.

Довідкова інформація за тел. 4-82-04, 4-51-60.


Адміністрація ПрАТ “Уманьгаз

Архів
Особистий кабінет Видео Тепло